Nieuws

Sociaal project Deventer Stadhuis

Social Return in optima forma: voor het nieuwe gemeentehuis Deventer zijn 350 sledestoelen opnieuw gestoffeerd in samenwerking met de sociale partners: sociale werkvoorziening Sallcon en inrichter All-In Projects. Reïntegratiebureau Deventer Werktalent zorgde voor de inzet en bemensing van een tijdelijk stoffeerteam dat opgeleid en gecoached werd door Joustra Herstoffering. Hierdoor konden enkele medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. Dit succesvolle traject wordt vervolgd: u hoort binnenkort meer! (zie foto)

social enterprise