Social Return on Investment (SRoI)

Joustra Stoelverzorgers.
U krijgt Social Return on Investment .

Bij Joustra Stoelverzorgers geven we ieder mens en elk meubel een (nieuwe) kans. Daarom kiezen we er bewust voor om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt actief te betrekken bij onze werkzaamheden. Met oog voor hun talent bieden we hen passend werk bij het stofferen, herstofferen, reinigen of onderhouden van kantoorstoelen. Kunnen uw kantoorstoelen ook wel een opknapbeurt gebruiken? Bij Joustra Stoelverzorgers maken we uw kantoorstoelen weer als nieuw, terwijl u bijdraagt aan Social Return on Investment (SRoI)!

Wat is de betekenis van SRoI?

PSO-30+ certificaat.

Social return is een werkwijze waarbij publieke opdrachtgevers het sociale aspect laten meewegen bij het verstrekken van opdrachten. Concreet heeft social return als doel om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij Joustra Stoelverzorgers vinden we dit erg belangrijk. Joustra Stoelverzorgers beschikt bijvoorbeeld als enige industriële meubelstoffeerderij over het PSO-30+ certificaat. Dit certificaat wordt toegekend aan sociale ondernemingen waarvan minimaal 30% van de betrokken medewerkers een afstand tot de arbeidsmarkt heeft.

De rol van SRoI bij gemeenten en bedrijven

Een specifiek landelijk beleid met betrekking tot social return is er niet. Overheden, gemeenten en bedrijven geven dan ook op allerlei verschillende manieren invulling aan social return. In veel gevallen wordt social return toegepast in de vorm van een contractbepaling. Hierbij wordt een bepaald percentage van de loonsom gebruikt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Het streefpercentage ligt op 5%.

Ook met bijzondere uitvoeringsvoorwaarden, gunningscriteria of het voorbehouden van opdrachten aan Sociale Werkvoorzieningen kan invulling worden gegeven aan social return. Veel overheidsinstanties hanteren voor social return een eigen beleid. Het PSO-30+ certificaat kan door overheden bijvoorbeeld exclusief worden vereist om een opdracht te kunnen verkrijgen. Het is daarom belangrijk om altijd eerst te controleren of social return in uw situatie kan worden toegepast.

Aanbesteding met social return

Bij social return worden er tijdens de aanbesteding en inkoop concrete afspraken gemaakt. Deze afspraken gaan over het creëren van extra werkplekken, werkervaringsplekken of stageplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan langdurig werklozen, mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn of jongeren met een beperking. Door deze werkplekken kan deze doelgroep naar vermogen participeren. Hierdoor is sprake van extra productiviteit die anders onbenut zou blijven. Social return is er dus niet op gericht om bestaande banen te vervangen.

Aan de slag met social return

Bent u benieuwd wat social return in uw situatie kan betekenen? Neem contact met ons op; we gaan graag met u in gesprek!

social enterprise